Disclaimer en Algemene Voorwaarden

1.Algemene Voorwaarden

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, noch over de gevolgen die u als gebruiker zelf tot stand brengt.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten is niet toegestaan.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en kan dan enkel met schriftelijke toestemming worden geautoriseerd.

2. Deelnemen aan Kansspelen op Internet

2.1 Het deelnemen aan kansspelen op internet door u als gebruiker is geheel eigen verantwoordelijkheid. Volgens de wet op kansspelen is het enkel aanbieders met een licentie toegestaan om kansspelen aan u aan te bieden. Zo gauw u de website www.casinobonusoverzicht.nl verlaat en u dus op een derde omgeving terecht komt dient u te zich te beseffen dat u op een buitenlandse website speelt en dat mogelijke acties en daaruit voortvloeiende gevolgen feitelijk buiten het Nederlands recht vallen. De meeste kansspelwebsites in het buitenland hebben een licentie in Canada of Malta  en het lokaal recht is daar dan geldend.

2.2 Als inwoner van de Nederlandse staat (houder van de Nederlandse Nationaliteit) bent u verantwoordelijk voor op het opgeven van mogelijke winsten afkomstig uit kansspelen (op internet). De grens ligt op 449 euro. Over alle behaalde winst daarboven dient kansspelbelasting betaalt te worden, dat in Nederland op 29% ligt.

2.3 Gezien het feit dat veel van de aanbieders die op casinobonusoverzicht.nl worden gepromoot geen licentie hebben in Nederland kunnen wij u niet verzekeren van de kwaliteit van toezicht op eerlijkheid, verslaving en andere eisen die in Nederland wellicht zouden gelden. Let daarom als gebruiker altijd zo goed mogelijk op wanneer u zich binnen derden omgevingen bevindt. Deze omgevingen dienen volgens onze mening te voorzien te zijn van belangrijke certificaten die de veiligheid en eerlijkheid waarborgen, en die verslaving tegengaan door waarschuwingen aan te geven bij hoge stortingen of te lang achter elkaar spelen. Casinobonusoverzicht.nl is niet verantwoordelijk voor gebrek aan informatie of onjuistheid van informatie.

3. Wet op Kansspelen

3.1 In Nederland is er sinds 1964 een wet op de kansspelen. Voor meer informatie over deze wet bezoekt u deze website:http://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2016-04-01

3.2 Als inwoner van Nederlander en houder van de Nederlandse nationaliteit valt u onder de wet zo lang u hier in Nederland verblijft of vanuit hier acteert. Op deze website treft u links aan naar buitelandse omgevingen en bevindt u zich op dat moment niet meer enkel binnen de kaders en omgevingen van de Nederlandse wet.

3.3. De wet op de Kansspelen wordt gehandhaafd en er vindt toezicht op door de Kansspelautoriteit. Het is de taak van de kansspelautoriteit, en niet van casinobonusoverzicht.nl om toezicht te houden en prioriteitscriteria te formuleren op het kansspelwet. Dit betekent bijv. dat de kansspelautoriteit aanbieders van kansspelen die niet gelicenseerd zijn in Nederland zoals aanbieders die op deze website te vinden zijn in de gaten houdt en bij overtreding boetes kan opleggen. Dit kan bijv. gebeuren wanneer een dergelijke aanbieder vanuit Nederland opereert, een .nl domeinnaam aanhoudt, enz. U dient als gebruiker zelf waakzaam te zijn op dit soort websites en we verzoeken u ons hiervan op de hoogte te houden wanneer een website zich schuldig maakt aan bovenstaande zaken zodat wij deze websites niet meer hier vermelden.

4. Deze website 

4.1 Casinobonusoverzicht.nl is een website die informatie verstrekt over online casino aanbiedingen, spellen en aanbieders. Ondanks dat we een Nederlandse domeinnaam hebben en in de Nederlandse taal te lezen zijn, richten wij ons niet expliciet en zeker niet uitsluitend op Nederlanders. Het is onze bedoeling om alle Nederlandssprekende en Vlaamssprekende mensen te informeren over kansspelen op het internet en hen in te lichten over het aanbod hierin.

4.2 Links naar andere sites & Advertenties: casinobonusoverizicht.nl maakt gebruik van advertenties van derden op ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies. U dient zich als gebruiker hiervan bewust te zijn.

4.3 casinobonusoverizcht.nl bevat links waarmee je deze website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Deze website heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

4.4. casinobonusoverzicht.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

4.5. Aansprakelijkheid en schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

4.6. Informatie op de website. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster (casinobonusoverzicht[a]gmail.com).

 

5. Gokverslaving

Bij het informeren over het spelen in een online casino hoort ook een pagina waar mensen gewaarschuwd dienen te worden over de risico’s van het spelen in een online casino.

5.1 Verantwoord spelen bij buitenlandse aanbieders van kansspelen

Onder verantwoord spelen wordt verstaan dat men het speelgedrag onder controle heeft en dat het gokken geen negatieve invloed heeft op uw functioneren en uw sociale bestaan.
Enkele bekende richtlijnen om gokverslaving te voorkomen en uw spelgedrag onder controle te houden zijn:

 • Speel met een budget dat in verhouding staat tot uw verplichte uitgaven
 • Spreek een limiet met uzelf af wat u maximaal wilt besteden voor een bepaalde tijdsperiode en houd u daar te allen tijde aan
 • Speel uitsluitend met geld dat u kunt missen, leen nooit geld om te gokken en al helemaal niet in het heetst van de strijd  (Dus wanneer u aan het gokken bent)
 • Houd precies bij wat u aan gokken besteedt en tel alle uitgaven die ook maar enigszins gerelateerd zijn aan gokken mee (loterijen, online casino, etc)
 • Speel nooit wanneer u onder invloed bent van drank, drugs, zware medicijnen of wanneer u mentaal niet sterk bent (stress, depressie, vermoeidheid)

5.2 Zoek op tijd hulp bij (mogelijke) gokverslaving

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die u met zichzelf heeft gemaakt. Gaat u herhaaldelijk in de fout en kunt u uw impulsen niet bedwingen, dan adviseren we u direct contact op te nemen met een hulpinstantie. Voorkom spijt en stel deze beslissing nooit uit.